Bảo hiểm xã hội 2015 được tiêu 2 trên 3 khoản thu

Bảo hiểm xã hội 2015 được tiêu 2 trên 3 khoản thu

Chuyên mục: Tin tức thị trường, Ngày đăng: 30/01/2015 14:31 PM
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định giao dự toán thu, chi năm 2015 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.
Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam được giao chỉ tiêu dự toán tổng số thu là  233.665 tỷ đồng. Trong đó thu BHXH bắt buộc 136.028 tỷ đồng; thu BHXH tự nguyện 897 tỷ đồng; thu bảo hiểm y tế 58.028 tỷ đồng; thu bảo hiểm thất nghiệp 8.712 tỷ đồng; tiền sinh lời của hoạt động đầu tư tài chính 30.000 tỷ đồng.

bảo hiểm xã hội


Như vậy, so với năm 2014, dự toán thu, chi năm 2015 của BHXH Việt Nam tăng hơn. Cụ thể, năm 2014, Thủ tướng Chính phủ giao BHXH Việt Nam tổng số dự toán thu là 218.819 tỷ đồng; tổng số dự toán chi là 153.760 tỷ đồng.Tổng số dự toán chi được giao là 171.587 tỷ đồng. Trong đó, chi BHXH từ quỹ BHXH bắt buộc là 101.552 tỷ đồng; chi BHXH tự nguyện là 190 tỷ đồng; chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 58.690 tỷ đồng; chi bảo hiểm thất nghiệp 4.408 tỷ đồng; chi quản lý bộ máy 5.397 tỷ đồng; chi đầu tư phát triển 1.350 tỷ đồng.

Quyết định nêu rõ, trường hợp trong năm 2015, Nhà nước ban hành chính sách, chế độ làm thay đổi dự toán đã giao, Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh chỉ tiêu dự toán thu, chi cho BHXH Việt Nam tương ứng với mức điều chỉnh theo chế độ mới và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Ngoài ra, tại Quyết định, Thủ tướng Chính phủ cũng giao tổng Giám đốc BHXH Việt Nam triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi và nghĩa vụ, mức đóng, trách nhiệm đóng, mức hưởng, thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; thí điểm thực hiện giao dịch điện tử trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

Đồng thời, chỉ đạo BHXH các cấp thực hiện chi trả đầy đủ và kịp thời theo đúng chế độ quy định cho UBND các xã, phường, thị trấn khoản chi phí lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Trường Giang

Bình luận của bạn