Bất động sản đứng thứ 2 về doanh nghiệp thành lập mới

Bất động sản đứng thứ 2 về doanh nghiệp thành lập mới

Chuyên mục: Tin tức bất động sản, Ngày đăng: 01/10/2015 13:58 PM
Trong 9 tháng đầu năm 2015, tình hình doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng ở tất cả các ngành so với cùng kỳ năm 2014, trong đó lĩnh vực Kinh doanh bất động sản tăng 78,7%.
doanh nghiệp bất động sản

Đó là con số vừa được đưa ra trong báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 9 và 9 tháng năm 2015 của Cục quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2015, cả nước có 68.347 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 420.932 tỷ đồng, tăng 28,5% về số doanh nghiệp và tăng 31,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất là Nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 95,3%, tiếp đến là Kinh doanh bất động sản tăng 78,7%.

So với cùng kỳ năm 2014, số doanh nghiệp lĩnh vực bất động sản phải tạm ngưng hoạt động cũng đã giảm 7,2%, số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn tạm ngưng nay quay trở lại động sản giảm 0,9%.

Trần Phong

Bình luận của bạn