Đình chỉ bán nhà trái quy định ở dự án Đại Thanh

Đình chỉ bán nhà trái quy định ở dự án Đại Thanh

Chuyên mục: Tin tức bất động sản, Ngày đăng: 20/04/2015 18:23 PM
UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thanh Trì và các đơn vị liên quan kiểm tra và đình chỉ ngay mọi hoạt động xây dựng trái phép và việc bán nhà không đúng quy định tại khu đô thị Đại Thanh.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 49/TB-UBND truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo về việc rà soát các dự án chưa xác định nghĩa vụ tài chính.

 

đại thanh ngừng bán

Đình chỉ mọi hoạt động xây dựng trái phép và việc bán nhà không đúng quy định ở khu đô thị Đại Thanh

Theo đó, Chủ tịch UBND TP thống nhất với kiến nghị, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về hướng xử lý cụ thể đối với 29 dự án đã được UBND Thành phố giao đất đến ngày 31/12/2014 nhưng chưa xác định giá đất làm căn cứ thu nghĩa vụ tài chính.

Đối với Dự án Xây dựng công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thanh Trì và các đơn vị liên quan kiểm tra và đình chỉ ngay mọi hoạt động xây dựng trái phép và việc bán nhà không đúng quy định tại Dự án này.

Giao Thanh tra Thành phố trên cơ sở nội dung thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề của các Bộ, ngành Trung ương, tiến hành ngay việc thanh tra toàn diện đối với Dự án Xây dựng công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, báo cáo đề xuất UBND Thành phố xử lý theo đúng quy định.

Ngoài ra, 02 dự án chưa có quyết định giao đất nhưng chủ đầu tư đã khởi công xây dựng, UBND thành phố giao Thanh tra Thành phố tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai và trật tự xây dựng. Hai dự án này gồm Dự án Xây dựng trụ sở làm việc tại ô đất CC1-I.3.1 (thửa 1) Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, do Công ty Vận tải viễn dương Vinashin làm chủ đầu tư và Dự án Xây dựng trụ sở làm việc và văn phòng tại ô đất CC1-I.3.1 (thửa 1) Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, do Công ty Cổ phần 68 Hà Nội làm chủ  đầu tư.

Thành phố cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cấp sổ đỏ theo đúng quy định đối với những trường hợp đã ký hợp đồng mua nhà, mua căn hộ.

Bình luận của bạn