MHB chính thức sáp nhập vào BIDV

MHB chính thức sáp nhập vào BIDV

Chuyên mục: Tin tức thị trường, Ngày đăng: 05/06/2015 08:47 AM
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng bằng Sông Cửu Long (MHB) đã ký kết biên bản bàn giao toàn hệ thống và công bố sáp nhập MHB vào BIDV.

Đây là thủ tục cuối cùng để MHB chính thức hoàn thành sáp nhập vào BIDV.

ngân hàng mhb sát nhập

Toàn bộ quá trình thực hiện công tác sáp nhập MHB vào BIDV được thực hiện trong vòng 55 ngày kể từ khi NHNN có quyết định thành lập Ban chỉ đạo sáp nhập MHB vào BIDV và chỉ trong vòng 1 tháng kể từ khi NHNN chấp thuận sáp nhập MHB vào BIDV.

Việc tiến hành các thủ tục sáp nhập MHB vào BIDV được tiến hành ở cả hai cấp: cấp chi nhánh và cấp hệ thống. Trước đó, 44 chi nhánh MHB đã hoàn thành các thủ tục và ký kết biên bản bàn giao sáp nhập vào BIDV. Đến hết ngày 22/5/2015, thương hiệu MHB chính thức chấm dứt hoạt động.

Sau sáp nhập, BIDV sẽ tiếp tục bổ sung nguồn lực với tổng tài sản tăng lên trên 700 nghìn tỷ đồng. Vốn điều lệ của ngân hàng tăng lên trên 34 nghìn tỷ đồng. Mạng lưới kênh phân phối mở rộng lên gần 1.000 điểm mạng lưới trên cả nước với tổng số lao động là gần 24.000 cán bộ, nhân viên.

Diệu Trang

Bình luận của bạn